• Altın
  • Dolar
  • Euro
  • İstanbul °C
  • Ankara °C

Eğitim-öğretime adanmış bir ömür: Feysel Taşçıer

Eğitim-öğretime adanmış bir ömür: Feysel Taşçıer
Eğitim-öğretime adanmış bir ömür: Feysel Taşçıer

6 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başlayan Doç. Dr Feysel Taşçıer, göreve gelir gelmez, kentimizin eğitim sorunlarına kalıcı ve köklü çözümler üretebilmek için kolları sıvadı.

Nitekim daha görevinin ilk yılında ‘Yılın En Başarılı Milli Eğitim Müdürü’ seçilerek, herkesin haklı takdirini kazanan Feysel Taşçıer, çalışkanlığı ve azminin yanı sıra, mütevaziliği ile de gönülleri fethetti.

Artı Eğitim Dergisi ve ‘egitimtercihi.com’ tarafından verilen ve İstanbul’da düzenlenen ‘6. Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri’ töreninde, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, “Yılın Milli Eğitim Müdürü” kategorisinde en çok oyu alarak ödüle layık görüldü.

17 kategoride eğitim dünyasından isim ve kurumların ödüllendirildiği törende, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, henüz görevinde ilk yılı doldurmamış olmasına rağmen aldığı ödülle, Diyarbakır’ın haklı gururu oldu. Sık sık okullara sürpriz ziyaretler yapan, zaman zaman derslere girip, öğrencilere ders anlatan, bazen de öğrencilerin sıralarına oturarak, anlatılan dersi dinleyen Taşçıer, özellikle koronavirüs bulaşıcı pandemi (KOVİD 19) sürecinin yaşandığı zorlu dönemde de sergiledi başarılı performansla da, tüm eğitim camiasından tam not aldı.

HAYATINI EĞİTİM ÖĞRETİME ADADI

Pek çok ulusal ve uluslararası dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanan Doç. Dr. Feysel Taşçıer, eğitim konusunu gayet iyi bilen, uzman bir akademisyen. Üstelik eğitim sorunları ve bu sorunların kalıcı ve köklü çözümlerine de vakıf. İlimizin Eğitim çıtasını daha yukarılara çıkarabilmek için Eğitim camiasının tüm paydaşları ile birlikte, mesai mefhumu gözetmeksizin şevkle çalışan Taşçıer’in bu gayretleri, kuşkusuz eğitim camiasının tüm bileşenlerini de olumlu etkiliyor ve zincirleme bir başarı getiriyor.

Adanmışlık şiarıyla çıktığı kutlu eğitim-öğretim yolculuğunda, insan odaklı çalışmalarıyla, kısa süre zarfında sonuç alan ve eğitim çıtasının giderek yükselmesini sağlayan Doç. Dr. Feysel Taşçıer, konuyla ilgili olarak görüşlerini şöyle dile getirdi:

Eğitimin muhatabı insandır. İnsan da hem maddi hem manevi boyutları olan bir varlıktır. İnsan olmaya yönelik bir potansiyel ile dünyaya gelen insan ancak maddi ve manevi boyutlarıyla dengelenmiş bir eğitimle, dengeli bir insan olur. Bu yüzden nasıl bir insanın geleceği aldığı eğitimin bu nitelikleriyle şekilleniyorsa insanların meydana getirdiği toplumun da geleceği, yine insanlara verilen eğitimin nitelikleriyle şekillenir.

İnsanlık tarihinden çıkarabileceğimiz temel bir ders, bir millet için en büyük zenginliğin ne yer altı ne de yeryüzü servetleri olmadığı, hem maddi hem manevi yönleriyle çok iyi yetişmiş insan kaynağı olduğudur. Bugün ister gelişmiş, ister gelişmemiş ülkelerin eğitim durumlarına bir göz atacak olursak gelişmişliklerinin, aldıkları eğitimin boyutları, nitelik ve niceliği ile doğru orantılı olduğunu görebiliriz.

Öyleyse eğitim, bireyin gelişmesinin ve toplum kalkınmasının, olmazsa olmaz önemde, temelini oluşturmaktadır. Yaşadığımız dünyada toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, kalkınmalarına ve bu kalkınma da ancak eğitimli insanla gerçekleşebileceğine göre; eğitim, toplumlar için kurtuluşa açılan tek yoldur. Bu yüzden eğitim insanın ve toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırımdır.

Yukarıdaki gerçeklerden hareketle, şimdiye kadar uyguladığımız eğitim sistemimizde bir kısım eksiklikler, aksaklıklar, yanlışlıklar var elbet.

Eski bir eğitimci olarak, bu eksiklik ve aksaklıkları gidereceğine inandığımız çok değerli bir Milli Eğitim Bakanımız var. Gerçekten çalışkan, dürüst ve eğitim sorunlarına vakıf olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, ülkemiz için bir şans.

HEDEFİMİZ 2023 EĞİTİM VİZYONU

Tüm eğitim camiası ile birlikte, ülkemizin önüne koyduğu ‘2023 Eğitim Vizyonu’ istikametinde çalışmalarımıza, aralıksız devam ediyoruz.

Çünkü 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine odaklanıp, hedeflenen noktaya doğru adım adım ilerlerken, geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımızı, Akademik, sosyal, manevi ve ahlaki gelişim alanlarında eğitimler sunarak, olabildiğince donanımlı bir şekilde hayata hazırlıyoruz.

Tabii, bu kutsal görevi icra ederken, velilerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın, medyanın, eğitim camiasının değerli mensuplarının gereken desteği sağlamaları lazım. Çünkü eğitimdeki sorunların çözümü bir veya birkaç kişinin sırtına yüklenemeyecek kadar hayati derecede önemli bir konudur’.

‘AKRAN ARABULUCULUĞU’ PROJESİ ÇOK FAYDA SAĞLAYACAK

‘Okullarda Akran Arabuluculuğu’ konulu Eğitimin, bir hayli faydalar sağlayacağına dikkati çeken Feysel Taşçıer, konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: ‘Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Diyarbakır Şubesi ile Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abbas Türnüklü eğitmenliğinde düzenlenen ‘Okullarda Akran Arabuluculuğu’ konulu Eğitim, üç farklı ortaokul ve bir lisenin öğretmenleri ve psikolojik danışmanlara yönelik olarak verilmekte.

Okullarda öğrencilerin yaşadıkları anlaşmazlıklar üzerine ‘Akran Arabulucu’ öğrenciler yetiştirilerek, kendi arkadaşlarına yönelik sorunların çözümünde arabulucu rolünde çalışmalar yapılması konusunda, detaylı bilgiler aktarılan, proje ile, ‘Arabulucu öğrenci liderlik becerilerini geliştireceği gibi, Arabulucu öğrenci yaşamının her noktasına taşıyacağı iletişim, konuşma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek.

Arabuluculuk, öğrencilerin kendi sorunlarını yapıcı bir şekilde çözebilme konusunda adanmışlıklarını arttıracaktır. Arabulucu öğrenci, yaşamının ve kariyerinin her noktasına taşıyacağı müzakere, diyalog ve sorun çözme becerilerini geliştirecek ve ilerletecektir. Öğrenciler kendi anlaşmazlıklarını çözme konusunda daha fazla sorumluluk alacaklardır. Arabuluculuk süreci, öğrencilere duygularını paylaşabilme, diğer öğrencileri anlama, empati ve çeşitli gereksinimlerini olumlu yöntemlerle karşılama yollarını kazandıracaktır’.


‘Diyarbakır Müzakereci Arabulucu Lider Öğrenci Projesi ile de, kentimiz genelinde toplumsal uzlaşı ve bütünleşmeye, gençlerimizin eliyle katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu genel hedef çerçevesinin yanı sıra, özelde ise, liselerde ve ortaokullarda her bir sınıfta yetiştirilecek, ‘müzakereci arabulucu’ lider öğrenciler aracılığıyla, bir yandan kişisel düzeyde şiddet kültürünün önlenmesi, azaltılması ve dönüştürülmesi için emek harcanırken, öte yandan toplumsal uzlaşı, diyalog ve bütünleşme kültürünün geliştirilmesine katkı sağlanabilecek. Bu hedeflere ulaşmak için, doğrudan kişiler arası şiddet üzerine odaklanmak yerine, farklı bir yol izlenmektedir.

Asimetrik bir çizgi izlenerek, öğrenciler arası şiddetin azaltılması yerine, öğrencilere alternatif anlaşmazlık yönetim becerileri kazandırılmaya çalışılmaktadır. Eğer, bireyler müzakere, diyalog ve arabuluculuk gibi yöntemlerle her günkü yaşadıkları anlaşmazlıklarını yönetirler ise, daha seyrek şiddete başvuracakları ve karışacakları düşünülmektedir. Dolayısıyla, diyalog, müzakere ve arabuluculuk becerileri gelişmiş bireyler, aralarında yaşadıkları anlaşmazlıkları ve uyuşmazlıkları yine kendileri yapıcı, onarıcı ve barışçıl yollarla yönetecekleri için daha seyrek şiddete yönelecekleri ve başvuracakları düşünülmekte.

Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın Eğitimlerine bu şekilde çok yönlü katkılar sunabilme noktasında, bu tür Eğitici ve Öğretici projelere, yeni Eğitim-Öğretim döneminde daha geniş bir katılımla devam edeceğiz.

DİYARBAKIR EĞİTİM CAMİASI, AZİMLE GÖREVİNİ İCRA ETMEKTE

Diyarbakır eğitim camiasının, büyük ve köklü bir camia olduğuna dikkati çeken İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer, “Eğitim camiasının bir mensubu olarak, ülkeme ve milletime hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Şimdiden gelecek yılın planlarını yapmaya başladık. Öğrencilerimizle birlikte sahada büyük bir etkileşim ve enerji içerisinde işimizin başında olacağız. Eğitimle pek çok sorunumuzu aşabileceğimizi düşünüyorum. İdarecilerimizle ve öğretmenlerimizle sık sık bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor ve hedeflerimizi revize ediyoruz. Eğitim ordusunun birer neferi olarak, biliyoruz ki, bu kutlu vazife bir bayrak yarışıdır. Bizden önceki büyüklerimiz nasıl ki, bayrağı en iyi şekilde taşıyıp bize teslim ettilerse, biz de aynı azim ve şevkle vazifemizi icra edeceğiz. Kısa süre zarfında, arkadaşlarımızla beraber tüm ilçelerimizi gezerek eğitim ve öğretim ortamlarının fiziksel, psikolojik ve diğer sorunlarını yerinde gözlemledik.

Ayrıca, ivedi olarak hayata geçirilmesi gereken konuları hassasiyetle sıraya koyarak birer birer uygulamaya koyacağımız eylem planları hazırladık. Bu eylem planları çerçevesinde belirlediğimiz yol haritasıyla, aynı zamanda gelecek yılın çalışma şemasını da oluşturmaktayız.

Almış olduğumuz ödülü, tüm eğitimcilerimize armağan ediyorum. Çünkü başarı kolektif bir inanmışlık ve adanmışlık ile gelir. Eğitim camiamız, kendisini yüreğiyle işine adamış insanlardan oluşuyor.

Akademik başarının artması ve her geçen gün gelişmesi noktasında, çalışmalarımız var. Bunun yanı sıra, diğer sınıf düzeyindeki başarılarımız ve eğitim kalitesinin yukarılara taşınması için, arkadaşlarımızla beraber çok yönlü bir projeyi adım adım uygulamaktayız.

Evet, sorunlarımız var. Ama bu sorunların çözümünün de eğitimden geçtiğine inanıyoruz. İşte bu ideal doğrultusunda, eğitim camiamızın bütün bireyle, hedeflerimize konsantre olmuş durumdayız.

Yaklaşık beş yüz bin öğrencimiz, 25 bine yakın öğretmenimizin yanı sıra, hizmetli çalışanlarımız, memurlarımız, anne ve babalarımızla, biz aslında hepimiz eğitim ordusunun birer neferleri olarak, yarınlarımızı teslim edeceğimiz çocuklarımızı, en donanımlı bir şekilde hayata hazırlamak için gayret gösteriyoruz’.

KAN BAĞIŞI PROTOKOLÜ ÖRNEK TEŞKİL ETTİ

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, 17 İlçe müdürü ve kurum personelleriyle beraber Kızılay’a kan bağışında bulunarak, örnek bir davranışa daha imza attı.

Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında Kızılay ile gerçekleşen protokol anlaşmasıyla birlikte, 17 ilçe milli eğitim müdürlüğüyle yıl içinde devam edecek olan kan bağışı protokolünü imzalayan Taşçıer, vicdani bir sorumluluk, insani bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Kızılay Bölge Müdürlüğüyle, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol çerçevesinde 17 ilçe müdürlüğüyle birlikte bu sosyal sorumluluğa imza atmış olduklarını belirten Doç. Dr. Taşçıer, ‘Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu sorumluluğu yerine getirdik ve yerine getirmeye devam edeceğiz. Merkez ilçelerimiz ve taşra ilçelerimizle beraber bütün vatandaşlarımızın, özellikle sağlıklı vatandaşlarımızı da bu duyarlılığa davet ediyor ve çağrıda bulunuyoruz. Camia olarak bizler de bu vicdani sorumluluğu yerine getirmeye, her zaman hazır olduğumuzu bir kez daha deklare ediyoruz’ şeklinde konuştu.

‘HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞENLİĞİ’ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bütün bunların yanı sıra, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kamu kurum ve kuruluşların katılımıyla farklı öğrenim ve yaş gruplarındaki vatandaşların sosyal kültürel gelişimlerini desteklemek ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirerek, bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak, öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşüm gerçekleştirmek vizyonuyla başlatılan ‘Diyarbakır Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri’ de büyük ilgi gördü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Gelin hep birlikte öğrenelim’ sloganıyla yapılan etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

HEDEFİMİZ, ÖĞRENMENİN OLABİLDİĞİNCE YAYGINLAŞMASI

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, ‘Hayat Boyu Öğrenmenin olabildiğince yaygınlaşması şiarıyla hareket ettiklerini’ belirterek, ‘Öğrenmenin yaşının olmadığı hepimizin malumu. Kursiyerlerimizin gösterisini ve kurslarında yıl boyunca neler yaptıklarını, yapacaklarını gösterdikleri etkinlikleri, gelecek yıl çok daha geniş kapsamlı düzenleyeceğiz.

Vatandaşlarımızın görüp katılmasını sağlamak ve teşvik etmek için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün bir faaliyeti olarak, bu projeyi her yıl tüm Türkiye’de kutlanan bir organizasyon haline getirdik. Hayatımızda karşılaştığımız sağlıktan tutun görsel, işitsel ve el emeğine dair çok yönlü ürünlerin, burada sergilendiğini görünce, dünyalar bizim oluyor. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, kursiyerlerimizin yediden yetmişe olacak şekilde bütün vatandaşlarımızın katılımını kapsayacak ve teşvik edecek şekilde kurs sayılarımızı artıracağız’ şeklinde görüşlerini dile getirdi.

UZAKTAN EĞİTİM VE EBA İLE EĞİTİM-ÖĞRETİM DEVAM ETTİ

Dünyada etkili olan ve yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği koronavirüs bulaşıcı pandemi (KOVİD 19) ile devletimizin bütün kurumlarının, bir seferberlik anlayışıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Feysel Taşçıer, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

‘Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız ile diğer tüm Bakanlıklarımız, takdire şayan bir mücadele örneği verdiler.

Bizler de Milli Eğitim İl Müdürlüğü olarak, okullarda Eğitim ve Öğretime ara verilmesinin hemen ardından, gerek özel okullar ve gerekse devlet okullarımızda, öğrencilerimizin kaldığı pansiyonlar ve yurtlarda, çok yönlü temizlik ve hijyen çalışması başlattık. Periyodik olarak okullarımızda ve sınıflarımızda ilaçlama yaptık. Bu çalışmalarımız halen de belirli aralıklarla devam etmekte.

Bunun yanı sıra, uzaktan eğitim ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile, hem çocuklarımızın evde sıkılmalarını önlemek, hem de Eğitim-Öğretimin akmaması yönünde bir dizi tedbirler aldık. Zaman zaman Eğitimcilerimiz, E-Kitap, E-Dergi, yöntemleriyle çocuklarımıza Eğitici ve Öğretici olduğu kadar eğlendirici içerikli çalışmalar sundular.

Ayrıca, dönem dönem Milli Eğitim Bakanlığımız, yayınladığı yazılı ve görsel çalışmalarla, çocuklarımıza kitap okumanın faydaları ve hangi kitapların okunması, evde ders çalışırken nelere dikkat edilmesi hususlarında, aydınlatıcı bilgiler sundular’.

EĞİTİMCİLER VE VELİLER BİR HAYLİ MEMNUN

Öte yandan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer’in sergilediği gayret ve performansın takdire şayan olduğuna dikkati çeken bazı okul müdürleri, eğitimciler ve idareciler ise, görüşlerini şöyle dile getirdiler:

‘Diyarbakır’da eğitime dair sözü, fikri, projesi olan herkese sadece kurumun makamını değil, gönlünün de kapısını açan Sayın Milli Eğitim Müdürümüz, bu kutlu görevinde her geçen gün artırdığı çalışmalarıyla, Eğitim Öğretime büyük katkılar sağladı.

Göreve atanalı daha bir yılı bile dolmamışken, 80 il müdürünü geride bırakarak yılın il müdürü ödülünü alan Müdürümüzü en kalbi duygularımızla tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz’.

DOÇ. DR. TAŞÇIER’DEN YENİ ATANAN ÖĞRETMENLERE MESAJ

6 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başlayan Doç. Dr Feysel Taşçıer, aradan geçen zaman içinde, kentimizin eğitim sorunlarına kalıcı ve köklü çözümler üretebilmek için ekibiyle beraber kolları sıvayarak çalışmalara başladı.

Nitekim daha görevinin ilk yılında ‘Yılın En Başarılı Milli Eğitim Müdürü’ seçilerek, herkesin haklı takdirini kazanan Feysel Taşçıer, çalışkanlığı ve azminin yanı sıra, mütevaziliği ile de gönülleri fethetti.

Artı Eğitim Dergisi ve ‘egitimtercihi.com’ tarafından verilen ve İstanbul’da düzenlenen ‘6. Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri’ töreninde, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, ‘Yılın Milli Eğitim Müdürü’ kategorisinde en çok oyu alarak ödüle layık görüldü.

17 kategoride eğitim dünyasından isim ve kurumların ödüllendirildiği törende, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, henüz görevinde ikinci yılına yeni girmiş olmasına rağmen aldığı ödülle, Diyarbakır’ın haklı gururu oldu. Sık sık okullara sürpriz ziyaretler yapan, zaman zaman derslere girip, öğrencilere ders anlatan, bazen de öğrencilerin sıralarına oturarak, anlatılan dersi dinleyen Taşçıer, dünyayı etkisi altına alan, bulaşıcı pandemi (KOVİD 19) sürecinin yaşandığı zorlu dönemde de sergiledi başarılı performansla da, tüm eğitim camiasından tam not aldı.

HAYATINI, EĞİTİME ADAMIŞ DURUMDA

Adanmışlık şiarıyla çıktığı kutlu eğitim-öğretim yolculuğunda, insan odaklı çalışmalarıyla, kısa süre zarfında sonuç alan ve eğitim çıtasının giderek yükselmesini sağlayan Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Diyarbakır’a yeni atanan öğretmenlere, her türlü konuda yardımcı olacaklarını belirterek, Eğitimde çıtanın her zaman için yukarı çıkması için, el birliğiyle vazifelerini icra edeceklerini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

‘Eğitim, bir toplumun kalkınması, ilerlemesi, daha müreffeh ve bayındır bir noktaya ulaşmasında, ‘Olmazsa Olmazsa Arasındadır’.

Üstelik teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği dünyamızda, Eğitim-Öğretim’in mahiyeti ve önemi, daha bir belirginlik kazanmaktadır.

Biz insanlar, hem maddi, hem de manevi boyutları olan varlıklarız. Dolayısıyla, vatanımıza, milletimize, yarınlarımızı inşa edecek çocuklarımıza faydalı olabilme ve geleceğimizi belirleyebilme noktasında, kuşkusuz alacağımız Eğitimin nitelikleri hayati önem taşımaktadır.

İnsanlık tarihinden çıkarabileceğimiz temel bir ders, bir millet için en büyük zenginliğin, beşeri servetler değil, öncelikli olarak hem ilmi ve hem de, manevi yönleriyle son derece iyi yetişmiş insan kaynağı olduğudur. Bugün ister gelişmiş, ister gelişmemiş ülkelerin eğitim durumlarına bir göz atacak olursak gelişmişliklerinin, aldıkları eğitimin boyutları, nitelik ve niceliği ile doğru orantılı olduğunu görebiliriz.

Öyleyse eğitim, bireyin gelişmesinin ve toplum kalkınmasının, olmazsa olmaz önemde, temelini oluşturmaktadır. Yaşadığımız dünyada toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, kalkınmalarına ve bu kalkınma da ancak eğitimli insanla gerçekleşebileceğine göre; eğitim, toplumlar için kurtuluşa açılan tek yoldur. Bu yüzden eğitim insanın ve toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırımdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, İlimize ilk atama ile gelecek olan sevgili öğretmenlerimiz, hepinize bir kez daha ‘Hoş Geldin’ diyoruz.

Hepimiz, sizi heyecanla bekliyoruz. Köklü tarihi, misafirperverliği, sayısız Manevi ve kültürel yapılarıyla bir açık hava müzesi konumunda olan Mukaddes Diyarbakır’da, sizlere her türlü desteği sunmaya hazırız’.

Öte yandan Doç. Dr. Feysel Taşçıer’in yayınladığı mesaj sonrası, bir çok Eğitimci, veli, öğrenci ve muhtelif meslek gruplarına mensup yetkililer, sosyal medya üzerinden Taşçıer’e, hassasiyetinden dolayı teşekkür dileklerini ilettiler.

YENİ ATANAN ÖĞRETMENLERE DESTEK MESAJI

6 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başlayan Doç. Dr Feysel Taşçıer, aradan geçen zaman içinde, kentimizin eğitim sorunlarına kalıcı ve köklü çözümler üretebilmek için ekibiyle beraber kolları sıvayarak çalışmalara başladı.


Nitekim daha görevinin ilk yılında ‘Yılın En Başarılı Milli Eğitim Müdürü’ seçilerek, herkesin haklı takdirini kazanan Feysel Taşçıer, çalışkanlığı ve azminin yanı sıra, mütevaziliği ile de gönülleri fethetti.

Artı Eğitim Dergisi ve ‘egitimtercihi.com’ tarafından verilen ve İstanbul’da düzenlenen ‘6. Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri’ töreninde, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, ‘Yılın Milli Eğitim Müdürü’ kategorisinde en çok oyu alarak ödüle layık görüldü.

17 kategoride eğitim dünyasından isim ve kurumların ödüllendirildiği törende, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, henüz görevinde ikinci yılına yeni girmiş olmasına rağmen aldığı ödülle, Diyarbakır’ın haklı gururu oldu. Sık sık okullara sürpriz ziyaretler yapan, zaman zaman derslere girip, öğrencilere ders anlatan, bazen de öğrencilerin sıralarına oturarak, anlatılan dersi dinleyen Taşçıer, dünyayı etkisi altına alan, bulaşıcı pandemi (KOVİD 19) sürecinin yaşandığı zorlu dönemde de sergiledi başarılı performansla da, tüm eğitim camiasından tam not aldı.

Adanmışlık şiarıyla çıktığı kutlu eğitim-öğretim yolculuğunda, insan odaklı çalışmalarıyla, kısa süre zarfında sonuç alan ve eğitim çıtasının giderek yükselmesini sağlayan Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Diyarbakır’a yeni atanan öğretmenlere, her türlü konuda yardımcı olacaklarını belirterek, Eğitimde çıtanın her zaman için yukarı çıkması için, el birliğiyle vazifelerini icra edeceklerini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

‘Eğitim, bir toplumun kalkınması, ilerlemesi, daha müreffeh ve bayındır bir noktaya ulaşmasında, ‘Olmazsa Olmazsa Arasındadır’.

Üstelik teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği dünyamızda, Eğitim-Öğretim’in mahiyeti ve önemi, daha bir belirginlik kazanmaktadır.


Biz insanlar, hem maddi, hem de manevi boyutları olan varlıklarız. Dolayısıyla, vatanımıza, milletimize, yarınlarımızı inşa edecek çocuklarımıza faydalı olabilme ve geleceğimizi belirleyebilme noktasında, kuşkusuz alacağımız Eğitimin nitelikleri hayati önem taşımaktadır.

İnsanlık tarihinden çıkarabileceğimiz temel bir ders, bir millet için en büyük zenginliğin, beşeri servetler değil, öncelikli olarak hem ilmi ve hem de, manevi yönleriyle son derece iyi yetişmiş insan kaynağı olduğudur. Bugün ister gelişmiş, ister gelişmemiş ülkelerin eğitim durumlarına bir göz atacak olursak gelişmişliklerinin, aldıkları eğitimin boyutları, nitelik ve niceliği ile doğru orantılı olduğunu görebiliriz.

Öyleyse eğitim, bireyin gelişmesinin ve toplum kalkınmasının, olmazsa olmaz önemde, temelini oluşturmaktadır. Yaşadığımız dünyada toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, kalkınmalarına ve bu kalkınma da ancak eğitimli insanla gerçekleşebileceğine göre; eğitim, toplumlar için kurtuluşa açılan tek yoldur. Bu yüzden eğitim insanın ve toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırımdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, İlimize ilk atama ile gelecek olan sevgili öğretmenlerimiz, hepinize bir kez daha ‘Hoş Geldin’ diyoruz.epimiz, sizi heyecanla bekliyoruz. Köklü tarihi, misafirperverliği, sayısız Manevi ve kültürel yapılarıyla bir açık hava müzesi konumunda olan Mukaddes Diyarbakır’da, sizlere her türlü desteği sunmaya hazırız’.

Öte yandan Doç. Dr. Feysel Taşçıer’in yayınladığı mesaj sonrası, birçok Eğitimci, veli, öğrenci ve muhtelif meslek gruplarına mensup yetkililer, sosyal medya üzerinden Taşçıer’e, hassasiyetinden dolayı teşekkür dileklerini ilettiler.


FEYSEL TAŞÇIER KİMDİR

Türkiye’nin tek Doçent ünvanlı Milli Eğitim Müdürü olan Feysel Taşçıer, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun olup, 1998 yılında Dicle Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kuruluşunda bulundu.

Aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak meslek hayatına başlayan Taşçıer. 2001- 2011 yılları arasında Hacettepe üniversitesinde doktora ve akademisyen olarak görev yaptı. 2011 ve 2017 yılları arasında Tarım Bakanlığında sırasıyla Daire Başkanlığı ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan, pek çok ulusal ve uluslararası dergilerde bilimsel araştırma makaleleri ve uluslararası sempozyumlarda bildiriler yayınlanan Taşçıer, ‘Eğitim Felsefesi, Şiddet Sorunu, Siyaset ve Hukuk Felsefesi ile birlikte Politik Psikoloji’ konularında çalışmalarda bulundu.UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Diğer Haberler
‘BU KUTLU YOLDAN DÖNMEK YOK’ ‘BU KUTLU YOLDAN DÖNMEK YOK’

D.BAKIR- Diyarbakır Liv Suit Otel İşletmecisi ve Genel Müdürü İş adamı Ferman Zaman, ‘Rahmetlerin adeta yağmur gibi yağdığı bir mübarek Ramazan-ı Şerif’e daha kavuşmanın kıvancını yaşadıklarını’ belirtti.

 

Liv Suit Otel İşletmecisi ve Genel Müdürü İş adamı Ferman Zaman, Mübarek Ramazan-ı Şerif dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında şunları söyledi: ‘Mübarek Ramazan Ayı, Ramazan ayı, kırgınlık ve dargınlıkların sona erdiği, kutlu zaman bir zaman dilimidir. Cenabı Rabbim, bizler bir kez daha Recep, Şaban ve Ramazan aylarıyla, bu nadide günlerin beraberinde getirdiği kutla kandil gecelerine kavuşturdu.

 

Gerek ülkemiz ve gerekse bütün dünya insanları, oldukça zorlu bir sınavdan geçmekteyiz. Ülkemizin yanı sıra, dünya genelinde vefat ve bulaşıcı pandemi vaka sayılarının hızlı bir artış trendine girdiğini, üzülerek gözlemlemekteyiz. Bireysel ve çevre temizliğine önem göstermemiz, sadece kendimiz değil, bütün sevdiklerimizin hayatı açısından önem taşıyor. Temas, maske, mesafe ve hijyen hususlarına, son derece önem göstermemiz gerekiyor. Yüce Allah’a dualar ve niyazlar ederek, aziz milletimiz başta olmak üzere, dünyada etkili olan ve can almaya devam eden, bulaşıcı pandemiden kurtulmayı dilyoruz. Cenab-ı Allah; başta ülkemiz olmak üzere, bu kutlu maneviyat ikliminde, bütün İslam Alemi’nin birlik ve beraberliğini muhafaza etmemizi nasip buyursun.

 

On bir Ayın Sultanı Şehri Ramazan, geçmişe dönük bir muhasebe yaparak, bugüne yaptığımız yanlışlarla yüzleşip, bu yanlışlarla bir daha düşmemek noktasında bir fırsat teşkil etmektedir. Saygıdeğer halkımız ve tüm İslam Âlemi’nin mübarek Ramazan Ayını en halisane duygularımla kutlar, bu mukaddes günlerin, başta aziz milletimiz olmak üzere, bütün dünyada, sağlık, mutluluk ve esenliklere vesile olmasını, Yüce Rabbim’den niyaz ederim’.

Başkan Çavuşoğlu: Otizm eksiklik değil farkındalıktır Başkan Çavuşoğlu: Otizm eksiklik değil farkındalıktır

Diyarbakır’da Dünya Otizm Farkındalık Günü yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan, Güneydoğu Down Sendromu Derneği Başkanı İrfan Çavuşoğlu, otizmin eksiklik olmadığını, farkındalık olduğunu söyledi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü, Diyarbakır’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Diyarbakır’da Güneydoğu Down Sendromu Derneği, sivil toplum kuruluşları ile Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dire Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Dünya Otizm Farkındalık Gününe dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüş düzenlendi.

Sümer Park Ortak Yaşam Alanında başlayan farkındalık yürüyüşü Diyarbakır Valiliği binasının önüne son bulurken, valilik önünde otizmli ve engelli çocukları karşılayan Vali Münir Karaloğlu, otizmli çocuklar ile engelli bireylerle beraber Anıt Park içerisine kadar yapılan yürüyüşe katılarak destek verdi.

Etkinlikte konuşan Vali Karaloğlu, Diyarbakır’da da bir farkındalık oluşturmak gayesiyle bu etkinliği yaptıklarını söyledi. Vali Karaloğlu, “Otizm bir eksiklik değil, ayrıcalıklı bir farkındalık ve aslında otizmli yavrularımızı erken teşhis edebilirsek, onlara doğru ve özel bir eğitim sağlayabilirsek ve toplumsal farkındalığı da artırabilirsek bu yavrularımızdan yarın dünyayı değiştirecek dahiler çıkabilir. Bunun dünyada birçok örneği var.

İşte Albert Einstein’ın, Newton’un, Mozart’ın ve Steve Jobs’un otizmli olduğu söyleniyor. Onlar erken teşhis, doğru ve özel eğitim ile farkındalıkla dünyayı değiştirecek bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde insanlığı çok şey katmışlardır.

Bizde otizmli yavrularımızı, hem ailelere hem de biz topluma Allah’ın imtihanıdır, onların bu farkındalığını fark eder, o farkındalıklarına uygun davranırsak inşallah onlarda içerisinde bulundukları topluma daha faydalı bireyler haline getirebiliriz” diye konuştu.

Günün anlamına hitaben bir açıklama yapan Güneydoğu Down Sendromu Derneği Başkanı İrfan Çavuşoğlu, “Çocuklar da farkındalığı hissettirmek amacıyla buradalar.

Güneydoğu Down Sendromu Derneği olarak engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında yer almalarını sağlamak ve önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak için hak temelli hizmet anlayışını esas alıyoruz. Otizmin hastalık değil farklılıktır. Siz de otizmi fark edin görmezden gelmeyin” dedi.

Mısır: “Ever Given gemisi kanalı en az 1 milyar dolar zarara uğrattı” Mısır: “Ever Given gemisi kanalı en az 1 milyar dolar zarara uğrattı”

Mısır Süveyş Kanalı İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Süveyş Kanalı’nı tıkayan ve gemi trafiğini durduran Ever Given gemisinin kanala en az 1 milyar dolar zarara neden olduğunu duyurdu.

Süveyş Kanalı’nda 6 gün boyunca gemi trafiğine engel olan Japon Shoei Kisen Kaisha şirketine ait 200 bin tonluk konteyner gemisi Ever Given, kanal önemli maddi zarar uğraştı. Mısır Süveyş Kanalı İdaresi Başkanlığı, yaşanan olayda geminin kanala maddi zararının en az 1 milyar dolar olduğunu açıkladı. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabie yaptığı açıklamada, “Yaşanan tıkanma nedeniyle Mısır, günlük 12 ila 15 milyon dolar maddi zarar etti. Yapılan soruşturma sonucu zararı kimin karşılayacağı belirlenecek” ifadelerini kullandı. Rabie, soruşturmanın önemi vurgulayarak, geminin kara kutusunun geminin ilk sıkıştığı andan yüzdürüldüğü ana kadar ayrıntıları ortaya çıkaracağını söyledi. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Rabie, “Tazminat ödenmesi gerekiyor, çünkü tazminat ülkenin hakkıdır. Bu olay, Mısır’ın itibarına zarar verdi” ifadesini kullandı.

23 Mart’ta karaya oturan gemi sadece Mısır’a değil küresel ticarette büyük zarara yol açmıştı. Dev geminin kanalı tıkamasının ardından kanalda gemi trafiği oluşmuş ve 450 gemi, Ever Given gemisinin yüzdürülerek rotalarına devam etmeyi beklemişti. Ever Given’ın hareket ettirilmesinin ardından kanalda trafik yeniden başlamıştı.

Hocazade ve Avcıl’dan İşadamı Balıkçı’ya nezaket ziyareti Hocazade ve Avcıl’dan İşadamı Balıkçı’ya nezaket ziyareti

Avrupa El Ele Engelliler ve Yaşlılar Yardım Vakfı Genel Başkanı Cengiz Hocazade ve Diyarbakır İl Başkanı Arzu Avcıl’dan SRC Yapı İnşaat .Ltd.Şti. Aş.Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Sinan Balıkçı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Avrupa El Ele Engelliler ve Yaşlılar Yardım Vakfı Genel Başkanı Cengiz Hocazade ve Diyarbakır İl Başkanı Arzu Avcıl ziyarette vakıflarının çalışmaları hakkında Sinan Balıkçı ile fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret esnasında Hocazade ve Avcıl beraberlerinde getirdikleri plaket ve çiçeği Sinan Balıkçı’ya taktim etti.

Sinan Balıkçı ise Hocazade ve Balıkçı’ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Balıkçı, “Sayın vakıf başkanlarımız Cengiz Hocazade ve Arzu Avcıl gibi değerli vatanına milletine bayrağına sadık insanlara kapımız her zaman açıktır.

Ziyaretleri bizleri çok mutlu etti. Diyarbakırımız güzel bir şehirdir sahabeler ve peygamberler şehridir bizler için misafirler başımızın tacıdır. Misafirlerimizin getirdiği çiçek ve plaket içinde teşekkür ediyorum” dedi.

Fatih Erbakan Diyarbakır’da coşkuyla karşılandı Fatih Erbakan Diyarbakır’da coşkuyla karşılandı

Yeniden Refah Partisi Mardin İl Kongresi’ne katılmak için Diyarbakır Havalimanına iniş yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından coşkuyla karşılandı.

Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ali Erdem ve yönetim kurulu üyelerinin aralarında bulunduğu kalabalık Genel Başkanları Fatih Erbakan’ı Mardin’e kadar yalnız bırakmadı.

Büyük bir coşkunun yaşandığı Yeniden Refah Partisi Mardin İl Kongresi’nde adeta Diyarbakır rüzgarı da esti. Genel Başkanları Fatih Erbakan’ı yalnız bırakmayan Diyarbakırlı vatandaşlara teşekkür eden

 Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ali Erdem, “Bizleri yalnız bırakmayan sevgili Diyarbakırlı Yeniden Refah Partili kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan, Mardin’de partisinin 2. Olağan Kongresine katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’a Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Sacit Günbey , Naim Öztürk, Doğan Bekin, Erkan İlyas Helvacı, çok sayıda MKYK üyesi eşlik etti.

Kongrede konuşan Erbakan, partilerinin kuruluşundan bu yana kısa sürede çok mesafe katettiklerini ifade etti.

Artuklu Üniversitesi Vali Kılıçlar Salonu’nda yapılan kongrede konuşan Erbakan, “Biz Mardinlileri seviyoruz. Erbakan hocamız Mardinlileri seviyordu. Mardinliler de Erbakan hocamızı seviyordu. Bu kadar kısa sürede, bu kadar uzun mesafe kat etmemiz Mardin’de şu muazzam coşkulu toplulukla il kongremizi yapmamız davamızın bereketidir, Cenabı Allah’ın yardımıdır ve Milli Görüşün bereketidir.

Cenab-ı Allah bizleri bu istikametten bu hak davadan ayırmasın. Milletimize, Mardin’e, ülkemize, İslam alemine, bütün insanlığa faydalı olmayı, hayırlı hizmetler yapmayı, mazlumların, ezilenlerin derdine derman olmayı nasip eylesin inşallah dedi. Herkesin hiçbir ayrım gözetmeksizin saadet ve selametini hedefleyen anlayışla geliyoruz.” dedi.

Bölgenin en önemli sorunun işsizlik ve geçim sıkıntısı olduğunu söyleyen Erbakan, konuşmasına şöyle devam etti: “Sağlık alanında Türkiye eskiden beridir iyi bir noktada ve sağlıkta pandemi sürecinde de büyük başarılar gösterildi. Ama hayatta kalanlar bu sefer ekonomi olarak çöktü. 2020 yıllında Türkiye’de 99 bin 588 esnaf dükkanını kapattı. 40 bin 735 şirket kapandı.

Milyonlarca insan demektir bu. Böyle bir noktada esnafın kredi taksitlerinin en az 1 yıl ertelenmesi lazım. O kredi borcunun faizinin, hiç değilse yarısının devlet tarafından karşılanması lazım. Esnafa doğrudan nakit desteğinin artırılarak sürdürülmesi lazım. Esnafın su, doğal gaz, elektrik ve SGK borcunun mutlaka faizsiz şekilde en az 1 yıl ertelenmesi lazım. Kısa çalışma ödeneğinin de en az 6 ay daha devam ettirilmesi lazım.”

ÖZEL HABER:YILMAZ ACU

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 20’nci Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Mehmet Bozkuş’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 20’nci Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Mehmet Bozkuş’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 20’nci Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Mehmet Bozkuş’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

İş adamı Kemal Sinanlı MÜSİAD Başkanlığına seçilen Mehmet Bozkuş’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette fikir alışverişlerinde bulunduklarını belirten İşadamı Kemal Sinanlı, “MÜSİAD şehrimizin için en önemli sivil toplum kuruluşlarımızından biridir.

Bu kapsamda MÜSİAD başkanlığına seçilen Sayın Mehmet Bozkuş kardeşimizi ziyaret etme gereksinimini hissettik. Kendileri için gerek yurt dışında gerek yurt içinde elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Gençlerimizin önünü açalım, bu kapsamda genç kardeşimiz Mehmet Bozkuş’a her zaman desteğimiz olacaktır.

Diyarbakırımız insanlık şehridir ve MÜSİAD ile bu kutsal şehrimize neler yapabiliriz, şehrimize ne katkı sunarızı konuştuk. Ben inanıyorum ki Mehmet kardeşimiz güzel hizmetler yapacaktır. Bizlerde kendisine destek olarak el birliği ile güzel hizmetler yapacağız. Allah utandırmasın hayırlara vesile olsun inşallah. Kapım kendisine ardına kadar açıktır.

Türkiye’nin neresinde olursa olsun desteğim olacaktır. İlgi alakadarından dolayı başkan Mehmet beye çok teşekkür ederim. Sayın Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza yeni görevlerinde nice başarılar diliyor, şehrimiz için fayda sağlamalarını temenni ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mehmet Bozkuş ise, “Değerli ağabeyimiz sayın Kemal Sinanlı beyin bizlere yapmış olduğu ziyaretten dolayı çok memnun olduk.

Sağolsunlar kendi birikimlerinden faydalanacağız inşallah. Ziyaret esnasında  güzel bir sohbetimiz oldu.  Allah kısmet ederse çok güzel projelerimiz olacaktır. desteklerinden dolayı Sayın Kemal Sinanlı beye teşekkür ederim” dedi.

ÖZEL HABER:YILMAZ ACU


EDİTÖRLER
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Kategori Seçin:
Kategori Seçin:

TRT Haber Haberler