Evsen: ‘Vakfın ruhuna uygun vakıflar kurulmalıdır’

Evsen: ‘Vakfın ruhuna uygun vakıflar kurulmalıdır’
Evsen: ‘Vakfın ruhuna uygun vakıflar kurulmalıdır’

Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, Vakıflar Haftası nedeniyle vakıfların amaçları, dindeki yeri, İslam’daki vakıf anlayışı, vakıf kurulurken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve tarihte kurulan ilginç vakıfları anlattı.

Vakıflar kurulurken dikkat edilmesi gereken konular olduğunu ifade eden Evsen; “Her şeyden önce vakfın ruhuna uygun olan vakıfların kurulması gerekir. Sosyal boyutunun olması ve insanlara faydalı boyutunun olması lazımdır. Vakıflar, insanlardan para alan değil insanlara para veren, insanlardan gayrimenkul alan değil insanlara gayrimenkul veren anlayışların hâkim olması lazımdır. Vakıflar, insanları rızık kapısı olarak görmek yerine insanlara rızık veren kapı olmalıdır. Çünkü insanları rızık kapısı olarak kabul edip insanlardan para toplama gayrimenkul toplama gibi bir anlayış İslam’ın ruhuna uygun değildir” dedi.

VAKFIN KELİME ANLAMI: DURDURMA HAPSETMEDİR

Vakıf nedir, tanımını yapabilir misiniz?

Vakıf, Arapça bir kelimedir. Arapça bir kelime olan vakfın anlamı; durdurma, hapsetmedir. Bir şeyi belli bir yerde durdurma veya oraya tahsis etmedir. Sözlük anlamı ise; Bir hizmetin gelecekte de yapılması, sürüp gitmesi için, belirli koşullarla ve resmi bir işlemle bırakılan gelir, para ya da mülktür.

Vakıfların faaliyetleri nelerdir?

İslâm medeniyetinin âdeta simgelerinden biri olan vakıfların, Hz. Peygamber(sav) döneminden itibaren vardır. Vakıflar, ordunun donatımına yardımcı olma, içme suyu temin etme, fakir ve kimsesizlere aş ve barınak sağlama, hastaları tedavi etme, ilmin yayılmasını sağlayıcı araçları temin etmektir. Ayrıca, öğrencileri destekleme, hayvanları koruma, ibadethanelerin ve diğer kamu tesislerinin inşa, bakım ve onarımını sağlama gibi kamu yararı olarak nitelendirilebilecek bütün alanlarda aktif bir rol üstlenmiştir. İslâm mimarisinin, kültür ve medeniyetinin birçok şaheseri de bu tür gayeleri gerçekleştirmeye mâtuf olarak kurulmuş tesislerdir.

“ULUCAMİ’NİN 3 MEDRESESİ VAR”

Ulu caminin etrafında kaç tane medrese var?

Ulu Cami’nin etrafında 3 tane medrese var. Mesudiye Medresesi Anadolu’nun ilk üniversitelerinden bir tanesidir. Batı tarafında Zinciriye Medresesi var, bu medrese çok önemli medreselerden bir tanesidir. Dünyadaki açık avlulu medrese tipi örneklerinden bir tanesidir. Şimdi WC olarak kullanılıyor. Bizim yaptığımız restorasyon çalışmalarında oranın da Şafiler Medresesi olduğu ile ilgili kayıtlar ortaya çıktı ama ihtiyaca binaen orası da WC’lere dönüştürüldü. Caminin etrafında bir cami var ama etrafında birden fazla medrese ile çarşı var. Ulu Cami Vakfı Alparslan’ın oğlu Melikşah’ın kurduğu bir vakıftır. Oradan gelen gelirler hem medrese ihtiyaçları, hem aşevi ihtiyaçları, hem orada çalışan insanların ihtiyaçları, hem de orada okuyan öğrencilerin elbise ve yemek ihtiyaçları oradan karşılanıyor.

“VAKIF MEDENİYETİNDE RAMAZAN AYI” TEMASI

Bu yılki vakıflar haftası temanız nedir?

Bu hafta Vakıflar Haftası. Ecdadımızın ortaya koyduğu bu duyguyu, anlayışı bizim genç nesillere aktarmamız lazımdır. Bu haftanın ‘Vakıflar Haftası’ olması hasebiyle biz öğrencilerimize kompozisyon yarışması düzenledik. Her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bir tema üzerine yarışmalar düzenleniyor. Bu yılki kompozisyon yarışmamızın konusu ‘Vakıf Medeniyetinde Ramazan Ayı’ gibi bir tema işledik. Hem Ramazan Ayı hem de Vakıflar Haftası olduğu için böyle bir konu seçtik. İkisi de aynı döneme denk geldiği için biz bu yılki temayı özellikle ‘Ramazan’ konusu olarak seçtik. Çünkü Ramazan Ayı paylaşma ayıdır, sofraları paylaşma ayıdır.

“VAKFIN RUHUNA UYGUN VAKIFLAR KURULMALIDIR”

Vakıf kurulurken nelere dikkat edilmelidir?

Her şeyden önce vakfın ruhuna uygun olan vakıfların kurulması lazımdır. Sosyal boyutunun olması ve insanlara faydalı boyutunun olması lazımdır. Vakıflar, insanlardan para alan değil insanlara para veren, insanlardan gayrimenkul alan değil insanlara gayrimenkul veren anlayışların hâkim olması lazımdır. Yoksa insanları rızık kapısı olarak kabul edip insanlardan para toplama gayrimenkul toplama gibi bir anlayış İslam’ın ruhuna uygun değildir. Bizim amacımız da Peygamberlerin, Sahabelerin ve Ecdadımızın bize göstermiş olduğu yol doğrultusunda vakıflarla ilgili iş ve işlemleri devam ettirmektir.

“TARİHTEKİ İLK VAKIF KÂBE’DİR”

Tarihte ilk vakıf hangisidir?

Tarihte ilk Vakıf Kâbe’dir. Hz. İbrahim tarafından vakfedildiği rivayet edilmektedir. Bu Hz. İbrahim (as) tarafından temeli atılan ve yapılan Kabe ilk vakıf olarak tarihteki yerini almaktadır. Bütün peygamberlerin görevleri arasında bu vardır. Yani mülk Allah’ın, Mal Allah’ın ve bunların hepsi birer emanettir. Bu emanetleri en güzel şekilde değerlendirme ile ilgili onların kullanılmasıdır. Hz. Peygamber, Mekke’den Medine’ye hicret ederken Fedek arazileri var. Hz. Peygamber(sav), Fedek arazilerini vakfediyor ve bunu insanların istifadesine sunuyor. Hz. Ömer de mülkiyetinde olan bazı emlakı vakfediyor. Sahabelerin hayatında vakfetme her zaman olmuştur. Bunu yapmalarının sebebi sırf Allah’ın rızasını kazanmak ve her şeyi insanlarla paylaşmaktır. Benmerkezci bir anlayıştan ziyade Biz anlayışı vardır. Her şey bana değil bize anlayışı var. Tarihe bakarsanız Hz. Âdem ile Hz. Peygamber arasındaki bütün peygamberlerde vakıf anlayışı vardır.

Fedek arazisi nedir?

Hz. Fatima ile Hz. Ebubekir arasında ihtilaf çıkmasına neden olan ve Hz. Peygamber(sav)’den miras kalan arazidir.

“TOPLAYAYIM DEĞİL, TOPLADIĞINI DAĞITAYIM ANLAYIŞI VAR”

İslam’daki vakıf anlayışı nasıldır?

İslam’daki vakıf anlayışı şimdiki vakıf anlayışından farklıdır. Kendime toplayayım değil topladığını dağıtayım anlayışı vardır. İslami vakıf anlayışında siz zenginsiniz, sizin maddi durumunuz iyidir. Maddi durumumuz iyi olduğu için de siz bir vakıf kuruyorsunuz. Bu vakfiyenin hayır ve şartlarını yerine getirmesi ile ilgili siz ilgili mahkemelerden onay alıyor ve vakfınızın hayatiyeti devam ediyor. Vakıf anlayışında her şeyi devletten beklemek yoktur. Vakıf anlayışında insanların inançları doğrultusunda inandığı ve toplumda eksik gördüğü bazı ihtiyaçları giderme ile ilgili vakıflar kurulmuştur.

İLKOKUL HOCALARINA TÜTÜNÜ YASAKLAYAN VAKFI

Tarihteki ilginç vakıflara örnekler verir misiniz?

Ramazan Ayında teravih namazı çıkışında cemaate Kaçkar Balından şerbet dağıtan Hatice Sultan Vakfı. İlkokul hocalarına tütünü yasaklayan Mehmet Ragıb Efendi Bin Mesud Vakfı. Doktorların güzel huylu olmasını isteyen Keykavus bin Keyhüsrev bin Kılıçarslan Vakfı. Güzel Yazı Öğreten Vakıf (Mustafa Efendi İbni Feyzullah Efendi Vakfı. Hastalara Evinde Bakım Hizmeti Sunan Vakıf (Germeyanoğlu Yakub Çelebi Vakfı). Kızlara Çeyiz Hazırlayan Vakıf ( Mehmed Esad Efendi bin Ahmet Efendi Vakfı). Duvar Yazılarını Silen Vakıf (Mehmed Han-ı Sani bin Murad Han-ı Sani Vakfı). İsrafı Önleyen Vakıf ( Sultan 1. Ahmed Han Vakfı). Yaz Günlerinde Soğuk Su Dağıtan Vakıf ( Ataullah Efendi Bin Şemseddin Vakfı). Şehir Estetiğini Koruyan Vakıf ( Mehmed Hayri Paşa bin Ahmed Vakfı). Kışın Abdest Alanlara Sıcak Su Temin Eden Vakıf (Mehmet Efendioğlu Kocabeyzade Abdülhadi Efendi Vakfı). İlim Kitapları Bağışlayan Vakıf (Ahmed Paşa bin İshak Paşa Vakfı).

“HER VAKFIN BİR VAKFİYESİ VARDIR”

Akar Ve Hayrat Nedir?

Her vakfın bir vakfiyesi var. Vakfiyeler doğrultusunda iş ve işlemler yapılır. Mesela diyelim ki bir vakıf kurulunca örneğin Fatih Paşa Camii diğer adıyla Kurşunlu Camii bıyıklı Mehmet Paşa tarafından vakıf şeklinde kurulmuş. Bu Vakıf kurulurken külliye şeklinde cami yapmışlar. İçinde müştemilatı yani camisi, medresesi, aşevi, hamam ve bedesten çarşı var. Buna bağlı gelirler var. Bu gelirleri Akar ve hayrat diye ayırıyoruz. Akar gelir getiren hayratta akardan gelir getiren maldan onun hayatını devam ettirmek olarak sayıyoruz. Dükkânın ve çarşının geliriyle caminin her ihtiyacı karşılanır. Caminin hem İmam maaşı verilir hem faraş hem müezzin maaşı verilir. Yani ecdat bir cami yaptırırken caminin yanında medresesi, camide görev yapacak olan insanlar, toplumun değişmesinde dönüşmesinde hocaları da düşünmüştür. Ayrıca bu camilerde medreselerde var. B medreselerde Molla Gürani’ler yetişmiş. Molla Gürani Diyarbakırlıdır ki Osmanlı’da en büyük padişah olan Fatih Sultan Mehmet’in hocasıdır.

OLAYLARDAN DOLAYI KÜLTÜR VARLIKLARI 100 MİLYON TL ZARAR GÖRDÜ

Terör olaylarının 2015’te vakıf kültür varlıklarına zararı ne kadardır?

Terör olaylarının 2015’te Vakıf Kültür Varlıkları’na zararı 100 milyon TL civarındadır. Mesela biz Hüsrev Paşa Camisi’ni restore ediyoruz. 2015 yılında yaşanan olaylardan zarar gören camilerimizden bir tanesidir. 2015 yılında yaşanan olaylardan dolayı bizim Diyarbakır’da 21 Nusaybin’de de 3 tane eserimiz zarar gördü. Bunların hepsinin restorasyonunu biz yaptık, büyük oranda bunların hepsini bitirdik. Bir iki eserimiz tek kaldı, onları da inşallah bu yıl itibariyle bitiriyoruz.

“BİN ÖĞRENCİYE BURS VERİYORUZ”

Vakıflar bölge müdürlüğü olarak kaç aileye yardımda bulunuyorsunuz?

Vakıflar Genel Müdürlüğünden aldığımız kararlar doğrultusunda öğrencilere burs veriyoruz. Bölgede ortaöğretim ve üniversite okuyan 1000 öğrenciye burs veriyoruz. 346 tane yetim ve muhtaç insana her ay 817 TL bir maaş ödüyoruz. Yine her ay 5500 kişiye kuru gıda yardımı yapıyoruz. Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl illerinde her ay 5500 kişiye kuru gıda yardımında bulunuyoruz. Bu yardımlarımız artarak devam ediyor Vakıflar Genel Müdürlüğü özel bir bütçe olduğu için gelirimiz artarsa vakfiye gereği yardım yapacağımız aileler de artar.

KAYNAK:Güneydoğu Güncel Gazetesi Seyfettin EKEN’in Özel RöportajıUYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Diğer Haberler
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan Bağlar’a Spor Tesisi müjdesi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan Bağlar’a Spor Tesisi müjdesi

Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun Ankara’da ziyaret ettiği Gençlik Ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır’da genç nüfusun yoğun olduğu Bağlar ilçesine çok amaçlı spor tesisi yapacaklarını bildirdi. Başkan Beyoğlu, ”Bağlar’ımızın gençlerine ve çocuklarına bu müjdeyi veren sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti. Bağlar ilçesi’nin spor ve gençlik ile ilgili durumu ve sorunları hakkında bilgi veren Başkan Beyoğlu, Bakan Kasapoğlu’ndan tesisleşme konusunda önemli bir söz aldı. 

Bağlar ilçe Belediyespor Kulübü Başkanı Haşim Merdoğlu’nun da hazır bulunduğu görüşmede Bakan Kasaoğlu, Diyarbakır’ın ve Bağlar’ın spordaki potansiyelini bildiklerini dile getirerek çok amaçlı spor tesisi kazandıracaklarını söyledi. 


Bakan Kasapoğlu’nun tesis müjdesi sevinçle karşılandı 

Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar’da ciddi oranda genç nüfus olduğuna dikkat çekerek, ”Bağlar’ımızı eğitimde, kültürde ve sporda hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Bunun için önemli projeler üzerinde duruyoruz, hayata geçiriyoruz.

Bağlar, bu alanlarda makus talihini yenecek inşallah. Bugün de sayın bakanımızdan spor tesisi için güzel bir müjde aldık. Çok amaçlı bir spor tesisini ilçemize kazandıracaklarını ifade ettiler. Bu tesis Diyarbakır’ımız için kazanç olacak. Sayın bakanımıza vermiş olduğu spor tesisi müjdesi için kentimiz ve ilçemiz adına teşekkür ediyoruz“ diye konuştu. 

(Özel) Nişantaşı’nda 23 yıldır faaliyet gösteren kafeterya belediye ekipleri tarafından yıkıldı (Özel) Nişantaşı’nda 23 yıldır faaliyet gösteren kafeterya belediye ekipleri tarafından yıkıldı

İstanbul’un göbeği Nişantaşı’nda işlek bir cadde üzerinde 1996 yılında beri faaliyet gösteren yaklaşık 300 metrekare büyüklüğündeki kafeterya, kaçak yapı olduğu gerekçesiyle Şişli Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

İstanbul’un göbeği Nişantaşı’nda işlek bir cadde üzerinde 1996 yılında beri faaliyet gösteren yaklaşık 300 metrekare büyüklüğündeki kafeterya, kaçak yapı olduğu gerekçesiyle Şişli Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

23 Haziran Yerel seçimlerinin ardından yönetimin değişmesi sonucu Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak yapıyla mücadele için harekete geçti. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekipler, işlek bir cadde olan Vali Konağı Caddesi üzerindeki bir kafeteryanın 1996 yılında kaçak yapıldığını ortaya çıkarttı. Bunun üzerine hazırlıklarını yapan ekipler, 23 yıldır faaliyet gösteren kafeteryayı önce tahliye etti.

23 yıldır faaliyet gösteren kafeterya yıkıldı

Tahliyenin ardından kafeteryanın yıkımına başlandı. Yıkım kapsamında kepçe ile kafeteryanın çatısı yıkılırken, vinçle de çelik malzemeler alınıp kamyona konuldu. Yıkım esnasında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Trafik açısından yoğun olan caddenin aksamaması için müdahalelerde bulunuldu.

Yıkımın gece geç saatlere kadar süreceği, sabah saatlerinde yeniden başlayacağı bildirildi.

Mardinli kanser hastası kadın Diyarbakır’da şifa buldu Mardinli kanser hastası kadın Diyarbakır’da şifa buldu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde mide kanseri teşhisi konulan Ayten Ekinci, çocuklarının internetten yaptığı araştırma sonucu görüştüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç.Dr.Bahri Çakabay tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde mide kanseri teşhisi konulan Ayten Ekinci, çocuklarının internetten yaptığı araştırma sonucu görüştüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahri Çakabay tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu sağlığına kavuştu. 

Mazıdağı ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Ayten Ekinci’ye mide kanseri teşhisi konuldu. Teşhis sonrası çocukları ameliyatı gerçekleştirebilecek doktor arayışına girdi. Ayten Ekincii’nin çocukları, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahri Çakabay ile iletişime geçti. Annelerinin durumunu aktardıkları doktor, hastayı Diyarbakır’a getirmelerini söyledi. Annelerini alıp Diyarbakır’ın yolunu tutan aile, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahri Çakabay’ın yanına geldi. Doç. Dr. Çakabay ve ekibinin kapalı ameliyat uyguladığı hasta Ayten Ekinci, sağlığına kavuştu. 

Konuyla ilgili konuşan Ayten Ekinci, Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşadıklarını tedavi amaçlı Diyarbakır’a geldiklerini söyledi. Ekinci, “Çocuklarımın internetten yaptığı araştırma sonucu Bahri hocamıza ulaştık, konuştuk kendisinden randevu istedik ne zaman gelirseniz gelin tedavinizi yaparız diye söyledi. Hastaneye geldik tetkik ve tahlillerimizi yaptık, sağ olsun ameliyat olmam gerektiğini söyledi, ameliyat için anesteziye gönderdi, iki hafta sonra ameliyat için gün verdi. Bizde ameliyat olma konusunda kararımızı verdik ve kapalı yöntemle ameliyat oldum. Ameliyatımı başarılı bir şekilde gerçekleşti, sağlığıma kavuştum. Bahri Çakabey hocam ve ekibinden Allah razı olsun” dedi.

Doç. Dr. Bahri Çakabay ise yaklaşık 10 yıldır Diyarbakır’da kanser hastalarına hizmet verdiğini söyledi. Doç. Dr. Çakabay, “Haftada ortalama 4-5 kanser hastasının ameliyatını gerçekleştirmekteyim. Kanserin tedavisi mulidisipliner ekiplerle başarılabilir. Kanser cerrahisi kansere karşı mücadelede multidisipliner çalışmaların olmazsa olmaz önemli bileşenlerinden biridir. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser cerrahisi ekibi oluşturarak, bu bilinçle hareket etmekteyiz. Hızlı teknolojik gelişmelerinde etkisiyle son yıllarda kanser cerrahisinde kapalı ameliyatlar önemli bir yer teşkil etmeye başladı. Kanser cerrahisi ekibimiz uygun vakalarda kanser cerrahisinin ilkelerinden ödün vermeden kolon ve rektum kanserleri ilave olarak mide ve yemek borusu kanseri hastalarında da laparaskopik cerrahiyi güvenle uygulamaktadır. Hastalarımız bu konuda haftanın beş günü bize başvurarak bilgilenebilirler” dedi. 

Çocuklardan Bağlar Belediyesi’nin eğitim kurslarına videolu çağrı Çocuklardan Bağlar Belediyesi’nin eğitim kurslarına videolu çağrı

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi çocukların eğitimdeki eksikliklerini gidermesi için ücretsiz eğitim kursları açtı.

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi çocukların eğitimdeki eksikliklerini gidermesi için ücretsiz eğitim kursları açtı. Çocuklar ise akranlarının ücretsiz eğitim kurslarından yaralanması için çektikleri video ile kurslara katılmaları yönünde çağrıda bulundu. 

Okulların tatil olmasıyla birlikte Diyarbakır’da yoksul ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı bölgelerin başında gelen Bağlar ilçesinde çocukların eğitimdeki eksiklerini gidermesi için Bağlar Belediyesi ücretsiz eğitim kursları çalışması başlattı. Kurslarda eğitim gören çocuklar ise akranlarını buralara çekmek için kısa skeç ve film çalışması yaparak davet etti. Hazırlanan videolarda eğitime yönelik mesajlar veren çocuklar, akranlarını bu çalışmalara katılmaya davet ediyor. 

Diyarbakır şivesiyle konuşan çocuklar, ilçenin sokaklarında karşılaştıkları çocukları “Bağlar’da eğitim var” sloganıyla kurslara teşvik etmeye çalışıyor. 

Kurslarda uzman eğitimciler tarafından çeşitli branşlarda ve alanlarda eğitim veriliyor.

E-5’te motosiklet sürücüsüne çarpıp böyle kaçtı E-5’te motosiklet sürücüsüne çarpıp böyle kaçtı

E-5 Karayolu Saadetdere yol ayrımına aniden şerit değiştirerek 28 yaşındaki motosiklet sürücüsüne çarpan otomobil sürücüsü kaçtı. Feci olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay 15 Temmuz günü saat 17:30 sıralarında E-5 Karayolu Saadetdere yol ayrımında meydana geldi. E-5’te seyir halindeyken aniden şerit değiştirerek Saadetdere yol ayrımına giren otomobil sürücüsü, bir restoranda motosikletli kurye olarak İsmail Atsız’ın (28) kullandığı 34 BJM 228 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü kaza sonrası metrelerce sürüklenirken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Atsız’ı hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası Atsız ve ailesi kaçan sürücüden şikayetçi olurken polis ekipleri sürücüyü arıyor.

“Kolu kısmen koptu diyebiliriz”

Yaşanan olay sonrası plakası tespit edilemeyen sürücü kaçarken Atsız ise büyük şok yaşadı. Olay sonrası kaçan sürücünün bir an önce bulunmasını isteyen kardeşi Hasan Atsız ise hastanede ağabeyinin uzun süre bekletildiğini ve ilgilenilmediğini de ifade ederek, “Yan yola girmek isterken en sol şeritten en sağ şeride geçmek isteyen aracın çarpması ile bu olay oldu. Ağabeyimin kolunda kalıcı hasar olabilir dedi. Ameliyat için plastik cerrahi olan Çapa’ya götürmüşler. Biz kamera kayıtlarını birkaç yerden bulabildik. Orada da zaten plaka görülmüyor. Şu anda ağabeyimin kolunda, doktorların söylediğini göre tendonlar, krişler hepsi kopmuş durumda. Ağabeyim kolu kısmen koptu diyebiliriz ben hastaneye ilk gittiğimde kolunu yamuk olarak gördüm. Çok kötü durumda” dedi.

Vicdansız sürücünün çarpıp kaçma anı kamerada

Yaşanan feci olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, siyah renkli bir aracın en sol şeritten en sağ şeride doğru hızla geldiği Atsız’ın ise kendi şeridinde giderken aracın çarpması ile metrelerce ileri sürüklendiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise araç sürücüsünün kısa bir süre bekledikten sonra kaçtığı görülüyor.  

Murat Delice

“Parlayan Yıldızlar Kreş ve Gündüz Bakımevi” Yaza Muhteşem Girdi “Parlayan Yıldızlar Kreş ve Gündüz Bakımevi” Yaza Muhteşem Girdi

Diyarbakır’da faaliyet yürüten, yıllardır ses getiren ve başarı sağlayan Parlayan Yıldızlar Kreş ve Gündüz Bakımevi, yoluna emin adımlarla yürümeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Parlayan Yıldızlar Kreş ve Gündüz Bakımevi Sorumlu Müdürü Aliye Zengin yaptığı açıklamada, “Amacımız çocuklarımıza sevgimizi ve ilgimizi vermek ve kaliteli eğitim almalarını sağlamak” dedi.

Diyarbakır’da yıllardır başarılı bir şekilde hizmet veren ve Diyarbakır halkının beğenisini toplayan Parlayan Yıldızlar Kreş ve Gündüz Bakımevi yaz ayına da muhteşem etkinliklerle girmeyi başardı. 

Yaptığı bir çok aktivite ile 2-6 yaş grubuna takdir edilecek eğitim ve beceriler kazandıran Parlayan Yıldızlar Kreş ve Gündüz Bakımevi yöneticileri ve öğretmenleri vatandaşlardan tam not aldı. 

YAZ AYLARINA ÖZEL EĞİTİMLER 

Parlayan Yıldızlar Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak 2-6 yaş grubuna eğitim verdiklerini belirten Zengin, “Son yıllarda da evlerimizin en küçük bireyleri için Parlayan Yıldızlar Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak 2-6 yaş grubu eğitimlerine devam etmekteyiz. 

Diyarbakır halkının ilgi ve alakası bizleri çok mutlu ediyor. Yaz aylarında da kreşimizde bir çok branşlı öğretmenli eğitimlerimizle Diyarbakır’da yine bir ilk olmayı ve farkındalık yaratmayı hedefledik” diye konuştu. 

ÇOCUKLARIN YAŞ GRUPLARINA GÖRE EĞİTİM PROGRAMLARI

Çocukların yaş gruplarına göre eğitim programı düzenlediklerini de sözlerine ekleyen Zengin, “Eğitim programları çocuklarımızın yaş gruplarına göre düzenlenmektedir. Yine çocuklarımızın yaş gruplarına uygun olarak; İngilizce, piyano, bale, drama, jimnastik gibi aktiviteler yer almaktadır.

Doğum günü, anneler günü, babalar günü, özel gün ve haftalar çocuklarımızın da aktif katılımıyla kutlanmaktadır. Bu etkinliklerin yanı sıra sinema günleri, bahçe partileri, müze ve ören yeri gezileri gibi eğitici-öğretici faaliyetler düzenlenmektedir” diye konuştu. 

HEDEFLER SIRALANDI

Parlayan Yıldızlar Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü olarak güvenilir ve şeffaflığı ön planda tutmayı hedeflediklerini belirten Kurucu Müdür Mekiye Toy ise, “Çocuklarımızın bütünlüğünü gözeterek; zihinsel, bedensel ve psikolojik gelişimlerini destekleyen eğitim vermeyi, kameralı sistemle güvenilir ve şeffaflığı ön planda tutmayı, Sosyal ve özgür bir ortamda eğitim programımız ile çocuklarımızın kişilik özelliklerini, 

bağımsızlık, yaratıcılık, sorumluluk ve paylaşma duygularını geliştirmeyi, toplum kurallarını öğrenmeyi ve yerinde kullanabilmelerini sağlamayı,Liderlik duygusunu ve öz bakım becerilerini geliştirmeyi, İlgi duydukları konulara kolayca konsantre oldukları gibi diğer konulara da konsantrasyon sağlamaları için motive etmeyi,

Meraklı aktif ve araştırmacı birer birey olmaları için yaratıcılık ve yeteneklerini desteklemeyi, Doğa ve dünya ile bağlantılı olmalarını, Evlerindeki sıcaklık ve güven duygusunu okulumuzda da yaşamalarını ve her şeyden önemlisi mutlu olmalarını hedefliyoruz” dedi.

Mekiye Toz hedeflerine ulaşmak için okullarında uygulanan eğitim-öğretim programları ve aktiviteleri de şu şekilde sıraladı: 
* Aktif öğrenme. 
* Problem çözmede değişik araç ve gereçleri kullanabilme. 
* Beyin fırtınası. 

* Fen ve doğa çalışması. 
* Verilen bir problem durumunu tanımlayabilme, çeşitli çözüm yolları önerme ve uygun olanı tercih ederek çözüm yollarını denemeyi destekleyici aktiviteler. 
* Mantıksal ardışıklığı oluşturma ve sonuçlarını anlama yeteneğini destekleyici aktiviteler. 
* Nesneleri eşleştirme, sınıflama, gruplayabilme, sıralayabilme. 
* Dikkati artırma. 

* Montessori yöntemiyle çocuklarımıza oynatırken öğrenme ortamı sağlıyoruz. 
* Benlik algısını geliştirecek aktiviteler. 
* Diğer çocuklarla ve yetişkinlerle birçok durumda etkileşimde bulunmayı destekleyen aktiviteler. 
* Kendine güvenli ve bağımsız hareket etmeyi öğrenebilecekleri aktiviteler. 
* Diğerlerini ve kendini kabul etmeyi ve değerli olduğunu anlayabilmeyi destekleyici aktiviteler. 

* El-ayak-göz koordinasyonunu sağlamayı, duygu ve düşüncelerini motor hareketler yoluyla ifade edebilmeyi destekleyici aktiviteler. 
* Koordineli ve ritmik hareket etme becerisini kazanmayı destekleyici aktiviteler. 

* Kendi vücudunu ve yeteneklerini keşfedebilmeyi destekleyici aktiviteler. 
* Sevmeyi, sevilmeyi, başkalarının hakkına saygı göstermeyi, kendi haklarını korumayı, insanlar arasında doğru ilişkiler kurmayı destekleyici aktiviteler. 
Kendilerine 0553 131 43 41 – 0532 206 45 07 telefon numaraları ile ulaşabileceklerini belirten Toy, bunun yanı sıra Diclekent villaları 250. Sokak No:42 Kayapınar Diyarbakır’daki hizmet binalarınada ziyaretler düzenlenebileceğini söyleyerek Diyarbakır halkını davet etti.  

ÖZEL HABER:YILMAZ ACU


EDİTÖRLER
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Kategori Seçin:
Kategori Seçin:

TRT Haber Haberler